კონტაქტი

  • სს "პირდაპირი საინვესტიციო სისტემები"
  • ს/კ 404463086
  • ბიზნეს ცენტრი „მწვანე ოფისი“, დ. აღმაშენებლის გამზ. 154,
    თბილისი 0112, საქართველო
  • (+995 32) 2552727
  • info@pirdapir.ge