სესხის დაფარვა

სესხის დაფარვა

 

pirdapiri.ge-ს სესხები ცესიის წესით მართვაში გადაეცა შპს ‘’ემ ბი ეს’’ რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული სესხების მართვას. თუკი გსურთ დაფაროთ სესხი გთხოვთ თანხა იგივენაირი დანიშნულებით როგორც აქამდე იყო ჩარიცხოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე: 


თი-ბი-სი ბანკი: GE75TB7454036080100003 
საქართველოს ბანკი: GE67BG0000000302083600

 

სესხის დაფარვა ხდება ყოველთვიურად, სესხის დაფარვის გრაფიკში გათვალისწინებული თანხით. 

ბალანსის შევსება შეგიძლიათ შემდეგი გზით:

  • პლასტიკური ბარათით Pirdapir.ge-ზე;
  • Express Pay, TBC Pay სწრაფი გადახდის აპარატებით თქვენი პირადი ნომრის მეშვეობით;
  • შეიტანეთ თანხა ‘’თიბისი ბანკი’’-ს ან ‘’საქართველოს ბანკი’’-ს ნებისმიერ ფილიალში „პირდაპირის“ ანგარიშზე, თქვენი სახელის, გვარის, პირადი ნომრის და დანიშნულების დაფიქსირებით.

ბარათით და სწრაფი გადახდის აპარატებით ბალანსის შევსების საკომისიო შეადგენს 2% (მინიმუმ 0.50 ლარს), რომელიც დადგენილია პროვაიდერ ბანკთან ხელშეკრულების საფუძველზე.

Pirdapir.ge-ზე თქვენი ვირტუალური ბალანსის შევსების შემდეგ, წინასწარ დადგენილი სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით, შესაბამისი ყოველთვიური გადასახდელი თანხა ჩამოიჭრება ავტომატურად.

სესხის წინსწრებით დაფარვა შესაძლებელია მხოლოდ სესხის დარჩენილი სრული თანხის შემოტანის შემთხვევაში, ასეთ დროს დამატებით გადასახდელი იქნება  საკომისიო ვადაზე ადრე დაფარვისათვის, დარჩენილი ძირი თანხის 2%.

იმ შემთხვევაში თუ დროულად არ გადაიხდით ყოველთვიურ გადასახადს დაგეკისრებათ ჯარიმა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე თანხის 0.5%.

სესხის ვადაგადაცილების შემთხვევაში მსესხებელსგაუფუჭდება საკრედიტო ისტორია და საქმე გადაეცემა პრობლემური აქტივების მართვის ორგანიზაციას და/ანსასამართლოს სესხის იძულებით  გადასახდევინებლად.