საინვესტიციო პროდუქტით სარგებლობისთვის საჭიროა ინვესტორად რეგისტრაცია